Strona korzysta z plikw cookies. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do plikw cookies w ustawieniach przegldarki. Dowiedz si wicej...

 
  ATUT Sp z o.o.
   Napisz do nas
 

  Wyszukaj produkt
PowrĂłtDrukuj stronÄ™  


Polityka CookiesPolityka Cookies
 

 

Polityka Ciasteczek (Polityka Cookies)

Drogi Uytkowniku, w momencie wejcia na nasz witryn, na dysku Twojego komputera mog by zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczka s maymi plikami tekstowymi zawierajcymi cigi liter i cyfr, wysyanymi przez nasz witryn lub serwery firm których usugi s wykorzystywane w naszej witrynie (nazywane take ciasteczkami podmiotów zewntrznych) np. serwer Google. Najczciej w ciasteczkach zawarte s informacje takie jak nazwa strony internetowej z której pochodz, czas przechowywania oraz unikalny numer.

Wysyane ciasteczka mog suy:

 • zapamitaniu preferowanego wygldu stron, ustawionego przez Ciebie i optymalizacji korzystania ze stron internetowych co pozwala na odpowiednie wywietlenie strony np. jzyka, ukadu, rozmieszczenia treci.
 • zarejestrowaniu Twojego udziau w ankietach i sondach
 • wykonaniu przez Ciebie kilkuetapowych czynnoci np. skorzystaniu z rozbudowanego, wieloetapowech formularza lub np. dokonania zakupu w sklepie internetowym
 • dopasowaniu dopasowaniu wywietlanych reklam do Twoich zainteresowa, oraz unikaniu wywietlania jednej i tej samej reklamy
 • tworzeniu anonimowych statystyk pozwalajcych na ulepszanie struktury i treci w witrynie, oraz ocenie zainteresowania poszczególnymi tematami na witrynie co wpywa na ich przyjazno dla Ciebie
 • utrzymaniu po zalogowaniu Twojej sesji w witrynie, dziki czemu nie trzeba ponownie wpisywa loginu i hasa na kadej podstronie witryny. Tego typu dane s szyfrowane uniemoliwiajc dostp osobom nieuprawnionym.

Dwa gówne typy ciasteczek:

 • ciasteczka sesyjne czyli session cookies - przechowywane s na Twoim urzdzeniu do czasu wylogowania, wyjcia ze strony internetowej lub zamknicia przegldarki internetowej
 • ciasteczka stae czyli persistent cookies - przechowywane s na Twoim urzdzeniu przez okrelony czas, zawarty w ich parametrach lub do momentu usunicia

Rodzaje ciasteczek:

 • niezbdne - pliki ciasteczek suce do uwierzytelniania w ramach witryny
 • zwizane z bezpieczestwem - pliki ciasteczek suce np. do wykrywania naduy dotyczcych logowania do witryny
 • analityczne (wydajnociowe) - pliki ciasteczek umoliwiajce zbieranie informacji o wykorzystaniu stron witryny
 • reklamowe - pliki ciasteczek pozwalajce dostarczy lepiej dopasowan tre reklamow

Czym nie s i do czego nie su ciasteczka:

 • nie su do identyfikacji uytkowników ani ustalania ich tosamoci, identyfikuj dane komputera oraz przegldarki internetowej co pozwala okreli czy dana strona bya ju odwiedzana
 • nie maj wpywu na sposób dziaania komputerów stacjonarnych, komputerów mobilnych ani innych urzdze mobilnych
 • nie wprowadzaj zmian w oprogramowaniu na urzdzeniu kocowym
 • nie pozwalaj na odczyt informacji w nich zawartych serwerom innym ni ten który je utworzy

Zapisywane na Twoim komputerze informacje wysyane naszej witryny nigdzie nie s gromadzone ani w aden sposób przetwarzane.

W kadym momencie moesz wyczy moliwo zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmian ustawie w swojej przegldarce internetowej.
W przypadku jeeli zdecydujesz si na odrzucenie wszystkich ciasteczek, moe nie by moliwe korzystanie z niektórych treci i funkcjonalnoci w witrynie, zwaszcza wymagajcych logowania. Wyczenie ciasteczek nie powoduje jednak braku moliwoci przegldania stron naszej witryny.

Wikszo z popularnych przegldarek internetowych pozwala na:

 • akceptowanie, blokowanie lub odrzucanie obsugi ciasteczek
 • zarzdzanie ciasteczkami dla poszczególnych witryn
 • zarzdzenie ciasteczkami dla poszczególnych ich rodzajów

Wicej informacji o moliwoci wyczania i zarzdzania ciasteczkami:

w przegldarce Opera

w przegladarce Firefox

w przegldarce Chrome

w przegldarce Internet Explorer

w przegldarce Safarii

W przypadku korzystania z innej przegldarki zapoznaj si z informacjami dotyczcymi ochrony prywatnoci w dokumentacji na witrynie producenta Twojej przegldarki.

W przypadku jeli Twoje urzdzenie jest urzdzeniem przenonym takim jak np. telefon, smartfon czy tablet, zapoznaj si z informacjami dotyczcymi ochrony prywatnoci w dokumentacji na witrynie producenta Twojego urzdzenia.

Podstawa prawna:

Procedura pozyskiwania zgody na stosowanie wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, wchodzcego w ycie 22 marca 2013 i opartego o ogólne wytyczne Parlametnu Europejskiego, a w szczególnoci art. 173 dotyczcy plików ciasteczek.

Znowelizowana ustawa Prawa Telekomunikacyjnego dostpna jest na stronie:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

 

wizytwka Atut - rzetelna firma


TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 POZNA

2015-10-22


27-30.10.2015 Pawilon 8A, stoisko 44. Zapraszamy!...wicejPOMIAR PYU PM10 (DUSTTRAK DRX)

2015-04-02


Monitor pyu zawieszonego w powietrzu DustTrak DRX - praktyczne zastosowanie...wicejNOWO W NASZEJ OFERCIE!

2014-06-13


Przenone rozwizania do kontroli stenia pyw w powietrzu TSI Inc....wicejTARGI POLEKO 2013

2013-10-08


TARGI POLEKO 2013...wicejNOWO! NAJBEZPIECZNIEJSZY DETEKTOR OCHRONY OSOBISTEJ NA WIECIE!

2013-08-06


Tango TX1 wykorzystuje rewolucyjn, oczekujc na opatentowanie technologi DualSense. Technologia oparta jest na dwch sensorach tego samego typu do pomiaru jednego gazu, zapewniajc bezpieczn prac niezalenie od czstotliwoci kalibracji urzdzenia. ...wicej


 

 
Odwied stron Eko-Efekt Sp. z o.o. - www.eko-efekt.pl

 

 
  powrt     Do gry

O firmie | JAKO | Oferta | Aktualnoci | Kontakt | 
      ATUT - ANALIZATORY SPALIN, DETEKTORY GAZW, MOINTORING, EMISJA, IMISJA, FID, PID | analiza zanieczyszcze gazowych | analiza gazw | analizatory | detektory | analizatory spalin | przenone analizatory | analizatory spalin | analiza chromatograficzna | detektory do ochrony osobistej pracownikw | urzdzenia BHP | ATUT | CIGY MONITORING EMISJI | CIGY MONITORING IMISJI | ATUT SP. Z O.O. | DETEKTORY GAZW TOKSYCZNYCH | MIERNIKI LZO | DETEKTORY LZO (LOTNYCH ZWIZKW ORGANICZNYCH) | OSUSZACZE PRBY GAZOWEJ | KONDYCJONERY PRBY | MONITORING EMISJI | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | ATUT Z LUBLINA | OCHRONA RODOWISKA | APARATURA POMIAROWA | METODA REFERENCYJNA | URZDZENIA ZGODNE Z METODAMI REFERENCYJNYMI | ATUT | ANALIZATORY TOC | TANIE ANALIZATORY | DETEKTORY GAZW | ANALIZATORY BIOGAZU | ANALIZATORY SPALIN | ANALIZATORY REFERENCYJNE | AQM | CEM | METODY REFERENCYJNE | ANALIZATORY CO2 | ATUT |DETEKTORY CO2(DWUTLENKU WGLA), CO (TLENKU WGLA), NO (TLENKU AZOTU), NO2 (DWUTLENKU AZOTU), SO2 (DWUTLENKU SIARKI), H2S (SIARKOWODORU), CL2 (CHLORU), HCL (KWASU SOLNEGO), HF (FLUOROWODORU), CLO2 (DWUTLENKU CHLORU) , HCN (CYJANOWODORU), NH3 (AMONIAKU), CH4 (METANU), O2 (TLENU) | SENSORY TOX, LEL, FID, PID, ECD, DETEKTORY WIELOGAZOWE, DETEKTORY JEDNOGAZOWE, DETEKTORY FOTOJONIZACYJNE, DETEKTORY POMIENIOWE | ATUT LUBLIN | ANALIZATORY EMISYJNE, ANALIZATORY IMISYJNE, ANALIZATORY TLENU, SONDA CYRKONOWA | SPRZT POMIAROWY, DLA WOJSKA, DLA POLICJI, DLA STRAY POARNEJ, DLA UDT, DLA CEMENTOWNI, DLA ZAKADW PRZEMYSOWYCH, DLA MPWIK, DLA GAZOWNI | DETEKTORY DO OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKW | FIRMA ATUT | ANALIZATOR | DETEKTOR | DETEKCJA | POMIAR GAZW | SPӣKA ATUT | STACJE AQM | MONITORING EMISJI | EMITOR | INSTALACJA NA KOMINIE | NISKIE CENY | ATUT TO SOLIDNA FIRMA | POMPKI | MIKROPOMPKI | OCHRONA| OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPICIOWE | FILTRY | GILZY EKSTRAKCYJNE | RURKI WSKANIKOWE | RURKI DO POMIARU ZWIZKW | DETEKTORY RAE | RAE SYSTEMS | DETEKTOR RAE | TANI DETEKTOR | RAE | SPRZT POMIAROWY | OCHRONA BHP | BIOGAZ | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | SPRZT LABORATORYJNY, APARATURA POMIAROWA | ASPIRATORY | POMIAR PYU | ASPIRATOR | PYOMIERZ | OSUSZACZ | KONDYCJONER PRBY GAZOWEJ | SPRZT PRZENONY | PRZENONE I STACJONARNE ANALIZATORY | ANALIZA GAZW | ANALIZA POWIETRZA | ANALIZA ZANIECZYSZCZE
 
     Copyright (c) 2008 Pomarex Lublin.