Strona korzysta z plikw cookies. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do plikw cookies w ustawieniach przegldarki. Dowiedz si wicej...

 
  ATUT Sp z o.o.
   Napisz do nas
 

  Wyszukaj produkt
PowrĂłtDrukuj stronÄ™  


MIERZONE PARAMETRYCOSystemy dla elektrowni
 
 
Systemy monitoringu dla elektrowni
 
 
Systemy monitoringu in-situ przeznaczone do elektrowni speniaj wymogi ustawodawstwa unijnego dotyczce pomiarów emisji. Podstawow metod pomiarów wykorzystywan przez OPSIS jest technika DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy). Zasada dziaania oparta jest o zjawisko absorpcji promieniowania Lamberta-Beera. Wizka wiata (o dugoci fal od UV do IR) przechodzi przez monitorowany orodek, gdzie zachodzi absorpcja charakterystycznego dla danego zwizku spektrum promieniowania. Proponowane przez nas rozwizanie zapewnia wysok niezawodno i dokadno pomiaru, który jest dokonywany bezporednio w przewodzie kominowym nawet przy wysokim zapyleniu i w wysokich temperaturach (bez ekstrakcji, ogrzewanych torów poboru próby, filtracji, osuszania, czci mechanicznych...). Cech wyróniajc nasz system jest take niski koszt eksploatacji.

 
Parametry mierzone przez system:
 
Dlaczego Opsis? 
 • Pena zgodno z wymogami unijnymi.
 • Wysoka wydajno systemu, pomiary bezporednio w przewodzie kominowym
 • Jednoczesny pomiar wielu parametrów. Moliwo równoczesnych analiz na kilku ciekach pomiarowych
 • Wysoka odporno na czynniki korozyjne
 • Poczenie technologii UV, IR i TDL
 • Niskie progi detekcji
 • Szybki czas reakcji systemu
 • Praca systemu nie wymaga konserwacji
 • atwa kalibracja
 • Wykwalifikowany personel serwisowy
 • Dopuszczony do uytkowania w wielu krajach na caym wiecie
 
Produkty OPSIS ciesz si uznaniem uytkowników w wielu krajach na caym wiecie, a wyniki pomiarów s akceptowane przez róne szczeble lokalnej administracji. Najlepszym potwierdzeniem wysokiej klasy urzdze s liczne aprobaty agencji certyfikujcych, m.in. TUV, U.S.EPA, i innych.
Oferowane przez nas systemy monitoringu emisji s w peni z godne z polskim prawem oraz dyrektywami UE:
 
USTAWA Z DNIA 27 KWIETNA 2001 ROKU – PRAWO OCHRONY SRODOWISKA (DZ. U. NR 62, POZ. 627, Z PÓN. ZM.)
 
ROZPORZDZENIE MINISTRA RODOWISKA Z DNIA 4 LISTOPADA 2008 ROKU W SPRAWIE WYMAGA W ZAKRESIE PROWADZENIA POMIARÓW WIELKOCI EMISJI ORAZ POMIARÓW ILOCI POBIERANEJ WODY (DZ. U. NR 206, POZ 1291)
 
DYREKTYWA 2000/76/EC W SPRAWIE SPALARNI ODPADÓW
 
Pliki do pobrania:
elektrownie.pdf - Broszura informacyjna systemw monitoringu emisji dla elektrowni
technika_opsis.pdf - Zasada dziaania systemw Opsis opartych na technice DOAS
opsis_apl.pdf - Formularz aplikacyjny systemu Opsis - wypenij i odelij.
powerproduction_eng-1.pdf - Nota aplikacyjna systemw do analiz NO2 (w jzyku angielskim)
co2capture_eng-1.pdf - Nota aplikacyjna systemw dla instalacji wychwytu CO2 (w jzyku angielskim)
 

wizytwka Atut - rzetelna firma


TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 POZNA

2015-10-22


27-30.10.2015 Pawilon 8A, stoisko 44. Zapraszamy!...wicejPOMIAR PYU PM10 (DUSTTRAK DRX)

2015-04-02


Monitor pyu zawieszonego w powietrzu DustTrak DRX - praktyczne zastosowanie...wicejNOWO W NASZEJ OFERCIE!

2014-06-13


Przenone rozwizania do kontroli stenia pyw w powietrzu TSI Inc....wicejTARGI POLEKO 2013

2013-10-08


TARGI POLEKO 2013...wicejNOWO! NAJBEZPIECZNIEJSZY DETEKTOR OCHRONY OSOBISTEJ NA WIECIE!

2013-08-06


Tango TX1 wykorzystuje rewolucyjn, oczekujc na opatentowanie technologi DualSense. Technologia oparta jest na dwch sensorach tego samego typu do pomiaru jednego gazu, zapewniajc bezpieczn prac niezalenie od czstotliwoci kalibracji urzdzenia. ...wicej


 

 
Odwied stron Eko-Efekt Sp. z o.o. - www.eko-efekt.pl

 

 
  powrt     Do gry

O firmie | JAKO | Oferta | Aktualnoci | Kontakt | 
      ATUT - ANALIZATORY SPALIN, DETEKTORY GAZW, MOINTORING, EMISJA, IMISJA, FID, PID | analiza zanieczyszcze gazowych | analiza gazw | analizatory | detektory | analizatory spalin | przenone analizatory | analizatory spalin | analiza chromatograficzna | detektory do ochrony osobistej pracownikw | urzdzenia BHP | ATUT | CIGY MONITORING EMISJI | CIGY MONITORING IMISJI | ATUT SP. Z O.O. | DETEKTORY GAZW TOKSYCZNYCH | MIERNIKI LZO | DETEKTORY LZO (LOTNYCH ZWIZKW ORGANICZNYCH) | OSUSZACZE PRBY GAZOWEJ | KONDYCJONERY PRBY | MONITORING EMISJI | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | ATUT Z LUBLINA | OCHRONA RODOWISKA | APARATURA POMIAROWA | METODA REFERENCYJNA | URZDZENIA ZGODNE Z METODAMI REFERENCYJNYMI | ATUT | ANALIZATORY TOC | TANIE ANALIZATORY | DETEKTORY GAZW | ANALIZATORY BIOGAZU | ANALIZATORY SPALIN | ANALIZATORY REFERENCYJNE | AQM | CEM | METODY REFERENCYJNE | ANALIZATORY CO2 | ATUT |DETEKTORY CO2(DWUTLENKU WGLA), CO (TLENKU WGLA), NO (TLENKU AZOTU), NO2 (DWUTLENKU AZOTU), SO2 (DWUTLENKU SIARKI), H2S (SIARKOWODORU), CL2 (CHLORU), HCL (KWASU SOLNEGO), HF (FLUOROWODORU), CLO2 (DWUTLENKU CHLORU) , HCN (CYJANOWODORU), NH3 (AMONIAKU), CH4 (METANU), O2 (TLENU) | SENSORY TOX, LEL, FID, PID, ECD, DETEKTORY WIELOGAZOWE, DETEKTORY JEDNOGAZOWE, DETEKTORY FOTOJONIZACYJNE, DETEKTORY POMIENIOWE | ATUT LUBLIN | ANALIZATORY EMISYJNE, ANALIZATORY IMISYJNE, ANALIZATORY TLENU, SONDA CYRKONOWA | SPRZT POMIAROWY, DLA WOJSKA, DLA POLICJI, DLA STRAY POARNEJ, DLA UDT, DLA CEMENTOWNI, DLA ZAKADW PRZEMYSOWYCH, DLA MPWIK, DLA GAZOWNI | DETEKTORY DO OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKW | FIRMA ATUT | ANALIZATOR | DETEKTOR | DETEKCJA | POMIAR GAZW | SPӣKA ATUT | STACJE AQM | MONITORING EMISJI | EMITOR | INSTALACJA NA KOMINIE | NISKIE CENY | ATUT TO SOLIDNA FIRMA | POMPKI | MIKROPOMPKI | OCHRONA| OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPICIOWE | FILTRY | GILZY EKSTRAKCYJNE | RURKI WSKANIKOWE | RURKI DO POMIARU ZWIZKW | DETEKTORY RAE | RAE SYSTEMS | DETEKTOR RAE | TANI DETEKTOR | RAE | SPRZT POMIAROWY | OCHRONA BHP | BIOGAZ | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | SPRZT LABORATORYJNY, APARATURA POMIAROWA | ASPIRATORY | POMIAR PYU | ASPIRATOR | PYOMIERZ | OSUSZACZ | KONDYCJONER PRBY GAZOWEJ | SPRZT PRZENONY | PRZENONE I STACJONARNE ANALIZATORY | ANALIZA GAZW | ANALIZA POWIETRZA | ANALIZA ZANIECZYSZCZE
 
     Copyright (c) 2008 Pomarex Lublin.