Strona korzysta z plikw cookies. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do plikw cookies w ustawieniach przegldarki. Dowiedz si wicej...

 
  ATUT Sp z o.o.
   Napisz do nas
 

  Wyszukaj produkt
PowrĂłtDrukuj stronÄ™  


OfertaAnaliza spalin i gazw procesowychStacjonarna analiza parametrw gazuAnalizator TOC 3000HM
 
 

Model 3000HM

Analizator wgla organicznego
z detektorem pomieniowym
 

Analizator 3000HM jest wietnym narzdziem do wielu zastosowa od spalarni odpadów do analiz rozpuszczalników w wysokich steniach. Dziki wysokiej korelacji dla zwizków alifatycznych, alkoholi, estrów, ketonów i zwizków aromatycznych zapewnia rzetelne pomiary rónorodnych zwizków organicznych.

Zalet tej metody jest fakt, e moe by stosowana do pomiarów w próbach gorcych i zawilgoconych. Utrzymanie wysokiej temperatury próby zapobiega utratom ciszych wglowodorów w torze poboru próby. Pomiary prowadzone s w sposób cigy z szybkim czasem reakcji , dziki czemu analizator z powodzeniem peni sw rol w instalacjach monitoringu w czasie rzeczywistym i na bieco informuje o wszelkich nieprawidowociach w odczycie.

Ten model jest wyposaony w katalityczny filtr powietrza zapewniajcy oczyszczenie powietrza dostarczanego do spalania i kalibracji. Dodatkowo posiada wejcie dla powietrza zerowego zwikszajcego stabilno odczytów w niskich zakresach. Do spalania zalecane jest stosowanie mieszanki H2/He, szczególnie w warunkach nieprzewidywalnych zmian poziomu tlenu, co minimalizuje efekt synergizmu tlenowego. Model 3000HM jest dostpny równie w wersji z paliwem wodorowym do zastosowa w warunkach atmosferycznych gdzie stenia tlenu s stabilne.

Analizator 3000HM posiada przyjazny interfejs z informacjami o statusie urzdzenia dla podstawowych celów diagnostycznych. Automatyczne ustawienia kalibracji i opcja zdalnego nadzoru sprawiaj, e analizator jest dobrym wyborem w systemach bezobsugowych.

Analizator dostpny jest równie w wersji do pomiaru wycznie metanu lub w konfiguracji do pomiaru metan/zwizki niemetanowe.

  Jonizacja pomieniowa z ogrzewanym torem poboru próby to referencyjna metoda pomiaru sumy wglowodorów (THC, VOC, TOC, LZO) zgodna z:

 

USTAW Z DNIA 27 KWIETNA 2001 ROKU – PRAWO OCHRONY RODOWISKA (DZ. U. NR 62, POZ. 627, Z PÓ. ZM.)

ROZPORZDZENIE MINISTRA RODOWISKA Z DNIA 4 LISTOPADA 2008 ROKU W SPRAWIE WYMAGA W ZAKRESIE PROWADZENIA POMIARÓW WIELKOCI EMISJI ORAZ POMIARÓW ILOCI POBIERANEJ WODY (DZ. U. NR 206, POZ 1291)


DYREKTYW 2000/76/EC W SPRAWIE SPALARNI ODPADÓW

 

 

  oraz z

POLSK NORM PN-EN 12619
EMISJA ZE RÓDE STACJONARNYCH- OZNACZANIE NISKICH STʯE MASOWYCH CAKOWITEGO WGLA ORGANICZNEGO W GAZACH ODLOTOWYCH – METODA CIGEJ DETEKCJI POMIENIOWO-JONIZACYJNEJ

 

 

 

Pliki do pobrania:
3000hm_ang.pdf - Dane techniczne analizatora 3000HM (w jz angielskim)
 

wizytwka Atut - rzetelna firma


TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 POZNA

2015-10-22


27-30.10.2015 Pawilon 8A, stoisko 44. Zapraszamy!...wicejPOMIAR PYU PM10 (DUSTTRAK DRX)

2015-04-02


Monitor pyu zawieszonego w powietrzu DustTrak DRX - praktyczne zastosowanie...wicejNOWO W NASZEJ OFERCIE!

2014-06-13


Przenone rozwizania do kontroli stenia pyw w powietrzu TSI Inc....wicejTARGI POLEKO 2013

2013-10-08


TARGI POLEKO 2013...wicejNOWO! NAJBEZPIECZNIEJSZY DETEKTOR OCHRONY OSOBISTEJ NA WIECIE!

2013-08-06


Tango TX1 wykorzystuje rewolucyjn, oczekujc na opatentowanie technologi DualSense. Technologia oparta jest na dwch sensorach tego samego typu do pomiaru jednego gazu, zapewniajc bezpieczn prac niezalenie od czstotliwoci kalibracji urzdzenia. ...wicej


 

 
Odwied stron Eko-Efekt Sp. z o.o. -  www.eko-efekt.pl

 

 
  powrt     Do gry

O firmie | JAKO | Oferta | Aktualnoci | Kontakt | 
      ATUT - ANALIZATORY SPALIN, DETEKTORY GAZW, MOINTORING, EMISJA, IMISJA, FID, PID | analiza zanieczyszcze gazowych | analiza gazw | analizatory | detektory | analizatory spalin | przenone analizatory | analizatory spalin | analiza chromatograficzna | detektory do ochrony osobistej pracownikw | urzdzenia BHP | ATUT | CIGY MONITORING EMISJI | CIGY MONITORING IMISJI | ATUT SP. Z O.O. | DETEKTORY GAZW TOKSYCZNYCH | MIERNIKI LZO | DETEKTORY LZO (LOTNYCH ZWIZKW ORGANICZNYCH) | OSUSZACZE PRBY GAZOWEJ | KONDYCJONERY PRBY | MONITORING EMISJI | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | ATUT Z LUBLINA | OCHRONA RODOWISKA | APARATURA POMIAROWA | METODA REFERENCYJNA | URZDZENIA ZGODNE Z METODAMI REFERENCYJNYMI | ATUT | ANALIZATORY TOC | TANIE ANALIZATORY | DETEKTORY GAZW | ANALIZATORY BIOGAZU | ANALIZATORY SPALIN | ANALIZATORY REFERENCYJNE | AQM | CEM | METODY REFERENCYJNE | ANALIZATORY CO2 | ATUT |DETEKTORY CO2(DWUTLENKU WGLA), CO (TLENKU WGLA), NO (TLENKU AZOTU), NO2 (DWUTLENKU AZOTU), SO2 (DWUTLENKU SIARKI), H2S (SIARKOWODORU), CL2 (CHLORU), HCL (KWASU SOLNEGO), HF (FLUOROWODORU), CLO2 (DWUTLENKU CHLORU) , HCN (CYJANOWODORU), NH3 (AMONIAKU), CH4 (METANU), O2 (TLENU) | SENSORY TOX, LEL, FID, PID, ECD, DETEKTORY WIELOGAZOWE, DETEKTORY JEDNOGAZOWE, DETEKTORY FOTOJONIZACYJNE, DETEKTORY POMIENIOWE | ATUT LUBLIN | ANALIZATORY EMISYJNE, ANALIZATORY IMISYJNE, ANALIZATORY TLENU, SONDA CYRKONOWA | SPRZT POMIAROWY, DLA WOJSKA, DLA POLICJI, DLA STRAY POARNEJ, DLA UDT, DLA CEMENTOWNI, DLA ZAKADW PRZEMYSOWYCH, DLA MPWIK, DLA GAZOWNI | DETEKTORY DO OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKW | FIRMA ATUT | ANALIZATOR | DETEKTOR | DETEKCJA | POMIAR GAZW | SPӣKA ATUT | STACJE AQM | MONITORING EMISJI | EMITOR | INSTALACJA NA KOMINIE | NISKIE CENY | ATUT TO SOLIDNA FIRMA | POMPKI | MIKROPOMPKI | OCHRONA| OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPICIOWE | FILTRY | GILZY EKSTRAKCYJNE | RURKI WSKANIKOWE | RURKI DO POMIARU ZWIZKW | DETEKTORY RAE | RAE SYSTEMS | DETEKTOR RAE | TANI DETEKTOR | RAE | SPRZT POMIAROWY | OCHRONA BHP | BIOGAZ | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | SPRZT LABORATORYJNY, APARATURA POMIAROWA | ASPIRATORY | POMIAR PYU | ASPIRATOR | PYOMIERZ | OSUSZACZ | KONDYCJONER PRBY GAZOWEJ | SPRZT PRZENONY | PRZENONE I STACJONARNE ANALIZATORY | ANALIZA GAZW | ANALIZA POWIETRZA | ANALIZA ZANIECZYSZCZE
 
     Copyright (c) 2008 Pomarex Lublin.