Strona korzysta z plikw cookies. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do plikw cookies w ustawieniach przegldarki. Dowiedz si wicej...

 
  ATUT Sp z o.o.
   Napisz do nas
 

  Wyszukaj produkt
PowrĂłtDrukuj stronÄ™  


Aktualnoci

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 POZNA

2015-10-22
 

Po raz kolejny bd mieli Pastwo okazj spotka si z naszymi specjalistami podczas targów w Poznaniu. Dawne targi POLEKO w odwieonej odsonie w postaci POL-EKO-SYSTEM.
Podczas tegorocznej edycji duy nacisk zostanie pooony na kontrol zanieczyszcze powietrza w naszym bezporednim otoczeniu, dlatego te jako firma posiadajca w swojej ofercie aparatur przeznaczon do tych celów oraz majca dugoletnie dowiadczenie wspópracy zarówno z jednostkami samorzdowymi jak i organizacjami badawczymi równie skupimy si na tych zagadnieniach.

Na naszym stoisku zaprezentujemy najnowsze rozwizanie do cigej kontroli stenia aerozoli w powietrzu atmosferycznym – stacjonarny analizator stenia zapylenia DustTrak oraz uniwersalny analizator jakoci powietrza – Streetbox.

Nasz obecno poszerzymy równie o aktywne uczestnictwo w jednym z najwikszych seminariów podczas tegorocznych targów pod hasem niskiej emisji. Zapraszamy wszystkich chtnych na nasze prezentacje w dniu 27.10 o godz. 11:25 oraz 29.10 o godzinie 11:10 do Strefy Ograniczenia Niskiej Emisji zlokalizowanej bezporednio w ssiedztwie naszego stoiska.

Wicej informacji n/t Strefy znajd Pastwo tutaj.

POMIAR PYU PM10 (DUSTTRAK DRX)

2015-04-02
 
Pomiar pyu zawieszonego PM10
Pragniemy poinformowa wszystkich zainteresowanych, e nasz nowo oferowany produkt Monitor pyu zawieszonego w powietrzu DustTrak DRX ju pracuje.
Oto kilka relacji :
Uytkownik DustTrak DRX: Krakowski Alarm Smogowy
Pierwsze wyniki pracy dostarczonych pyomierzy DustTrak byy obiecujce.
Kolejne dni pracy budz wiele emocji i s potwierdzeniem dobrego wyboru:
Akcja RK: pomiary pyomierzem Polskiego Alarmu Smogowego w Suchej Beskidzkiej
Pomiary w Nowym Sczu

Linki do urzdze na naszej stronie:
DustTrak DRX, Modele 8533 i 8534
Monitor pyu zawieszonego w powietrzu DustTrak II 8530/8532

NOWO W NASZEJ OFERCIE!

2014-06-13
 
Informujemy, e z pocztkiem kwietnia br. zostalimy wczeni do sieci oficjalnych dystrybutorw TSI Inc. midzynarodowego lidera we wdraaniu i produkcji rozwiza do kontroli zanieczyszcze pyowych powietrza. W ramach uzupenienia naszej oferty stacjonarnych systemw kontroli zapylenia proponujemy peen szereg rozwiza przenonych: od osobistego miernika zapylenia SidePak poprzez seri pyomierzy DustTrak z moliwoci pomiaru z podziaem na poszczeglne frakcje, do wysoko wyspecjalizowanego licznika nanoczstek P-Trak. Wicej informacji o rozwizaniach dostpnych w naszej ofercie znajd Pastwo na stronie producenta www.tsi.com oraz kontaktujc si z naszym biurem handlowym. Zapraszamy!

TARGI POLEKO 2013

2013-10-08
 

NOWO! NAJBEZPIECZNIEJSZY DETEKTOR OCHRONY OSOBISTEJ NA WIECIE!

2013-08-06
 

TARGI POLEKO 2011

2011-11-08
 

W dniach 22-25 listopada br. bdzie miaa miejsce kolejna edycja Midzynarodowych Targów Ochrony rodowiska POLEKO . Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nasz ofert.

Na naszym stoisku bd mieli Pastwo okazj zapozna si midzy innymi z zupen nowoci w naszej ofercie - stacjonarnym referencyjnym wielogazowym analizatorem spalin MCA 04.

Atut Sp. z o.o. pawilon 3 A stoisko nr 31.

Wicej informacji na temat targów znajd Pastwo pod adresem poleko.mtp.pl.


GOSPODARKA ODPADAMI - KONFERENCJE SZKOLENIOWE

2011-08-19
 

W obliczu pojawiania si nowych problemów, ale równie rozwiza prawno-technicznych w zakresie gospodarki odpadami jak co roku aktywnie wczamy si w dyskusje zwizane z tymi tematami.

Zapraszamy do zapoznania si z naszymi propozycjami i rozmów z naszymi specjalistami podczas dwóch wrzeniowych konferencji tematycznych:

 

„Suszenie i termiczne przeksztacanie osadów ciekowych” w dniach 14-16 wrzenia 2011 r. w Kielcach - tematyk przewodni konferencji bd uwarunkowania, efekty wdroenia i kolejne projekty instalacji przeksztacania osadów ciekowych z uwzgldnieniem aspektów technologicznych i rodowiskowych.

 

„ Zarzdzanie gospodark odpadami. Aktualne regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi”  w dniach 21-24 wrzenia 2011 r. w Zakopanem – zakres dyskusji obejmie caoksztat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w formie warsztatów szkoleniowych z naciskiem na regulacje prawne uzupenione o rozwizania technologiczne

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

 


KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

2011-04-11
 

Wzrastajcy stopie zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych spowodowany dziaalnoci czowieka oraz wpyw tego zjawiska na naturalne rodowisko przyrodnicze wraz z metodami zapobiegania i kontroli skutecznoci remediacji terenów ju zdegradowanych obejmuje tematyka tegorocznej konferencji naukowo-szkoleniowej "Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych" odbywajca si w dniach 27-29 kwietnia 2011 r. w Juracie.
Tematem naszego tegorocznego wystpienia bdzie praktyczna prezentacja pomiaru zanieczyszczenia gruntu LZO metod in-situ przy zastosowaniu dwóch technik pomiarowych FID i PID z wykorzystaniem przenonego detektora PID Photovac 2020ComboPRO oraz detektora pomieniowo-jonizacyjnego MicroFID. Zapraszamy!
 Wicej informacji na temat konferencji znajd Pastwo na stronie www organizatora PZiTS o/Wielkopolski tutaj.


NOWO! VENTIS MX4 PRZENONY DETEKTOR WIELOGAZOWY O ROZMIARZE URZDZENIA JEDNOGAZOWEGO.

2011-03-31
 

 


Nowy model zaprojektowany przez ISC - globalnego producenta przenonych urzdze do kontroli stenia gazów. Ventis MX4 to nie tylko niewielki rozmiar, wysoka odporno i szeroki wybór sensorów, ale take moliwo wyboru koloru obudowy zalenie od preferencji uytkownika pomidzy typow czerni a zwikszajcym moliwo lokalizacji urzdzenia pomaraczem.

wicej...


MIDZYNARODOWE SEMINARIUM SZKOLENIOWE

2010-03-01
 

"Zarzdzanie gospodark odpadami " jest ju XVIII midzynarodowym spotkaniem specjalistów z zakresu zarzdzania gospodark odpadami organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Inynierów i Techników Sanitarnych (PZiTS). Jak w przypadku poprzednich edycji tematyka spotkania obejmie zarówno aspekty zwizane z biecymi zmianami w ustawodawstwie w zakresie poszczególnych etapów gospodarki, przystosowaniu planowanych inwestycji do wymogów systemów ochrony przyrody oraz najnowszych rozwiza technologicznych.

 

Atut Sp. z o.o. jako jeden z patronów seminarium przedstawi rozwizanie badania lokalnych zanieczyszcze powietrza w czasie rzeczywistym opartym na systemie monitoringu StreetBOX

 


FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOECZNIE

2010-03-01
 

Mio nam zakomunikowa, e nasza firma otrzymaa z rk Prezydenta Miasta Lublin wyrónienie w kategorii Firma Odpowiedzialna Spoecznie.

6 czerwca 2009 r. w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbya si II Gala Nauki i Biznesu. Organizatorami wydarzenia byli Prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski oraz Zwizek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan". Patronat honorowy nad Gal Nauki i Biznesu 2009 obj Wicepremier Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego Barbara Kudrycka oraz Marszaek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.WYRӯNIENIE PERMA-PURE LLC

2010-02-09
 

 

Z radoci informujemy, i nasza firma otrzymaa wyrónienie za osignite wyniki sprzeday i dziaania marketingowe w zakresie zintegrowanych systemów osuszania Perma-Pure wród dystrybutorów dziaajcych na rynku europejskim.

Skadamy serdeczne podzikowania wszystkim naszym klientom, którzy przyczynili si do tego wyrónienia i jednoczenie zapraszamy do dalszej owocnej wspópracy. Dzikujemy za okazane zaufanie!

 

Pen ofert tego producenta znajd Pastwo w dziale "Pobór i uzdatnianie gazów".

 

 

 


INET

2010-02-09
 

 

 

 

Znalezienie odpowiedniego detektora gazów to tylko pocztek...  Jak w trakcie uytkowania sprztu monitorowa jego kondycj, ledzi pojawiajce si zdarzenia alarmowe, kontrolowa prawidowo pracy z detektorami uytkowników, którym maj zapewnia bezpieczestwo? Jak poradzi sobie z okresami ich niedostpnoci w trakcie przeprowadzania serwisu?

 

iNET zapewnia bezpieczestwo raportujc zachodzce sytuacje alarmowe, okresy wyczania detektorów w trakcie pracy oraz wyniki codziennej kontroli stanu urzdze. Zapewnia cigo pracy z miernikami dziki funkcji wczeniejszego ostrzegania o potrzebie konserwacji lub naprawy detektora.

 

Pakiet peen zarzdzania i kontrolowania systemu detektorów bez koniecznoci ich kupowania!

 

 

 

Wicej informacji znajd Pastwo tutaj. Zapraszamy!


OFERTA FIRMY NTRON

2009-06-02
 

Zapraszamy do zapoznania si z ofert firmy Ntron produkujcej urzdzenia do analizy tlenu, zwizków chodniczych i innych urzdzen pomiarowych.

Szczegóowe informacje na tempat oferty mona znale w dziaach

Analiza spalin i gazów procesowych

Detektory gazów palnych, toksycznych i tlenu

 


CERTYFIKAT TUV DLA PYOMIERZA SM200

2009-05-13
 

Z przyjemnoci informujemy, e pyomierz automatyczny SM 200 do pomiarów zapylenia PM2,5 i PM10 w atmosferze uzyska dopuszczenie TUV.

Szczegóowe informacje na temat pyomierza odnajd Pastwo tutaj , a take u naszych specjalistów. 

pylomierz_sm200.pdf - Pyomierz SM200 - w peni automatyczny pomiar pyu.

NOWE ZASTOSOWANIA SYSTEMW OPSIS

2009-03-26
 

Zapraszamy do zapoznania si z najnowyszmi opracowaniami opisujcymi zastosowanie systemów OPSIS w instalacjach wychwytu CO2, a takze do precyzyjnych pomiarów dwutlenku azotu w procesach energetycznych.

Dokadnych informacji i pomocy w konfiguracji systemów udziel Pastwu nasi specjalici pod nr. tel.: 081 740 33 45

powerproduction_eng-1.pdf - Nota aplikacyjna systemw do analiz NO2 (w jzyku angielskim)

STREETBOX

2009-03-24
 

StreetBox to unikalne rozwizanie kontroli stopnia zanieczyszcze powietrza wypeniajce luk pomidzy referencyjnymi stacjami monitoringu powietrza i prostymi metodami pomiarowymi na bazie rurek absorpcyjnych. Oparty na sensorach elektrochemicznych z zasilaniem akumulatorowym umoliwia jednoczesny pomiar trzech gazów lub zapylenia i parametrów rodowiska takich jak prdko i kierunek wiatru. StreetBox jest niedrogim, kompaktowym, atwym w montau i tanim w utrzymaniu urzdzeniem. Wyposaony w sensory NO2, NO, CO, PM10, SO2, H2S, pomiar natenia dwiku oraz prdkoci i kierunku wiatru moe monitorowa i rejestrowa peen zakres danych  uwzgldniajc wpyw temperatury i wilgotnoci.

 


Szczegóowe informacje uzyskaj Pastwo u naszych specjalistów. Zapraszamy do kontaktu!

   

POMIAR THT

2009-03-22
 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów uzupenilismy bibliotek przenonego chromatografu Voyager o pomiar THT (terahydrotiofenu).
Chromatograf wykorzystywany jest m.in. w Instytucie Nafty i Gazu w Warszawie i wietnie spenia swoje zadanie jako urzdzenie do precyzyjnych pomiarów nawaniaczy w gazie ziemnym.

       
voyager_tht.pdf - Chromatograf gazowy VOYAGER do pomiaru THT

MX6 IBRID - PIERWSZY NA RYNKU DETEKTOR Z KOLOROWYM WYWIETLACZEM!!!

2007-04-11
 
I nie tylko, to take jednoczesny pomiar %DGW, stenia tlenu, gazw toksycznych i Lotnych Zwizkw Organicznych za pomoc detektora PID. To take czytelne, intuicyjne menu, atwy w uyciu zestaw klawiszy, pojemna pami i wyposaenie zapewniajce komfort uytkowania.   

Kliknij tutaj i zapoznaj sie ze szczegami  

NOWO W OFERCIE FIRMY PERMA PURE

2007-04-10
 
Firma PERMA PURE przeja Baldwin Environmental Instruments - uznanego na rynku amerykaskim dostawc osuszaczy spalin i sond stosowanych w systemach monitoringu spalin procesowych. Produkty Baldwin E.I. oparte na zasadzie chodzenia termoelektrycznego uzupeniaj dotychczasow ofert osuszaczy i zapewniaj pene dostosowanie produktw do wymaga klienta. Ju wkrtce zamiecimy informacje techniczne o nowych produktach.   

DETEKTOR 2020PRO PLUS W WITD W LUBLINIE

2006-09-28
 
 Prezydent Lublina przekaza Wojewzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Lublinie detektor fotojonizacyjny PHOTOVAC 2020PRO Plus. Bdzie on suy inspektorom do kontroli pojazdw przewocych materiay niebezpieczne.

Napisano o tym wydarzeniu m.in w Gazecie Wyborczej i Kurierze Lubelskim

Fotografie z konferencji prasowej:              

WYNAJEM URZDZE

2005-07-18
 
Mamy przyjemno poinformowa Pastwa, e w obliczu zwikszonego zapotrzebowania, Atut Sp. z o.o. umoliwia wynajem szerokiej gamy urzdze pomiarowych ze swojej oferty.Wicej w nowym dziale: Wynajem urzdze
Zapraszamy!
 wizytwka Atut - rzetelna firma


TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 POZNA

2015-10-22


27-30.10.2015 Pawilon 8A, stoisko 44. Zapraszamy!...wicejPOMIAR PYU PM10 (DUSTTRAK DRX)

2015-04-02


Monitor pyu zawieszonego w powietrzu DustTrak DRX - praktyczne zastosowanie...wicejNOWO W NASZEJ OFERCIE!

2014-06-13


Przenone rozwizania do kontroli stenia pyw w powietrzu TSI Inc....wicejTARGI POLEKO 2013

2013-10-08


TARGI POLEKO 2013...wicejNOWO! NAJBEZPIECZNIEJSZY DETEKTOR OCHRONY OSOBISTEJ NA WIECIE!

2013-08-06


Tango TX1 wykorzystuje rewolucyjn, oczekujc na opatentowanie technologi DualSense. Technologia oparta jest na dwch sensorach tego samego typu do pomiaru jednego gazu, zapewniajc bezpieczn prac niezalenie od czstotliwoci kalibracji urzdzenia. ...wicej


 

 
Odwied stron Eko-Efekt Sp. z o.o. -  www.eko-efekt.pl

 

 
  powrt     Do gry

O firmie | JAKO | Oferta | Aktualnoci | Kontakt | 
      ATUT - ANALIZATORY SPALIN, DETEKTORY GAZW, MOINTORING, EMISJA, IMISJA, FID, PID | analiza zanieczyszcze gazowych | analiza gazw | analizatory | detektory | analizatory spalin | przenone analizatory | analizatory spalin | analiza chromatograficzna | detektory do ochrony osobistej pracownikw | urzdzenia BHP | ATUT | CIGY MONITORING EMISJI | CIGY MONITORING IMISJI | ATUT SP. Z O.O. | DETEKTORY GAZW TOKSYCZNYCH | MIERNIKI LZO | DETEKTORY LZO (LOTNYCH ZWIZKW ORGANICZNYCH) | OSUSZACZE PRBY GAZOWEJ | KONDYCJONERY PRBY | MONITORING EMISJI | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | ATUT Z LUBLINA | OCHRONA RODOWISKA | APARATURA POMIAROWA | METODA REFERENCYJNA | URZDZENIA ZGODNE Z METODAMI REFERENCYJNYMI | ATUT | ANALIZATORY TOC | TANIE ANALIZATORY | DETEKTORY GAZW | ANALIZATORY BIOGAZU | ANALIZATORY SPALIN | ANALIZATORY REFERENCYJNE | AQM | CEM | METODY REFERENCYJNE | ANALIZATORY CO2 | ATUT |DETEKTORY CO2(DWUTLENKU WGLA), CO (TLENKU WGLA), NO (TLENKU AZOTU), NO2 (DWUTLENKU AZOTU), SO2 (DWUTLENKU SIARKI), H2S (SIARKOWODORU), CL2 (CHLORU), HCL (KWASU SOLNEGO), HF (FLUOROWODORU), CLO2 (DWUTLENKU CHLORU) , HCN (CYJANOWODORU), NH3 (AMONIAKU), CH4 (METANU), O2 (TLENU) | SENSORY TOX, LEL, FID, PID, ECD, DETEKTORY WIELOGAZOWE, DETEKTORY JEDNOGAZOWE, DETEKTORY FOTOJONIZACYJNE, DETEKTORY POMIENIOWE | ATUT LUBLIN | ANALIZATORY EMISYJNE, ANALIZATORY IMISYJNE, ANALIZATORY TLENU, SONDA CYRKONOWA | SPRZT POMIAROWY, DLA WOJSKA, DLA POLICJI, DLA STRAY POARNEJ, DLA UDT, DLA CEMENTOWNI, DLA ZAKADW PRZEMYSOWYCH, DLA MPWIK, DLA GAZOWNI | DETEKTORY DO OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKW | FIRMA ATUT | ANALIZATOR | DETEKTOR | DETEKCJA | POMIAR GAZW | SPӣKA ATUT | STACJE AQM | MONITORING EMISJI | EMITOR | INSTALACJA NA KOMINIE | NISKIE CENY | ATUT TO SOLIDNA FIRMA | POMPKI | MIKROPOMPKI | OCHRONA| OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPICIOWE | FILTRY | GILZY EKSTRAKCYJNE | RURKI WSKANIKOWE | RURKI DO POMIARU ZWIZKW | DETEKTORY RAE | RAE SYSTEMS | DETEKTOR RAE | TANI DETEKTOR | RAE | SPRZT POMIAROWY | OCHRONA BHP | BIOGAZ | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | SPRZT LABORATORYJNY, APARATURA POMIAROWA | ASPIRATORY | POMIAR PYU | ASPIRATOR | PYOMIERZ | OSUSZACZ | KONDYCJONER PRBY GAZOWEJ | SPRZT PRZENONY | PRZENONE I STACJONARNE ANALIZATORY | ANALIZA GAZW | ANALIZA POWIETRZA | ANALIZA ZANIECZYSZCZE
 
     Copyright (c) 2008 Pomarex Lublin.